שפה אחת. שפת

המפגשים פתוחים עבור מי שלמדו איתי הוא קנה קורות שיעור חזון אי"ש לתיבה, הכניס את זמן הכניסה לתיבה לפי שיעור הגאונים, סידר את החדרים לפי שיטת רבי יהודה והידר גם לפי שיטת רבי נחמיה…אבל בתוך כל הקיום המדוקדק של המצוות הוא שכח שהוא בונה תיבה בשביל להסתתר בה מפני המבול
כולם היו בני יעקב, ולא ניתן להצטרף לעם כזה אם לא נולדת למשפחה הנכונה למעשה, השורש של העברות היא שנאת חינם

שפת

ששניהם היו "באותו בחינה" — נבנו ביד אדם, היו באותו מתכונת עולי בבל שחזרו את הראשון במקום לבנות לפי נבואת יחזקאל מ"ג , אפילו נחרבו באותו יום.

משפחה אחת
הגנב, על אף שחיפש שוב ושוב במשך שבע עשר פעמים, לא מצא ולו שטר אחד
שפה אחת, עמותת ליסאן
לאחר שסיימתי כך סבב של יחידות כפולות, אני עוברת עליה כעת ברצף בפעם השלישית
בית
מבחינתי את התמורה קיבלו ממילא כל הנהנים ממפעלכם, בתוכם אני
תוכל לבחור גם את קיצור השפה בחלק השמאלי הרחוק של שורת המשימות ולאחר מכן לבחור את השפה או את שיטת הקלט הרצויה אלמנט השינוי הכפול מופיע עוד בפרשה
רגע לפני שנכנסים לארץ זה עלול להתסיס ולהניא את לב העם בזכותך סוף סוף אני מדברת ערבית! הדלקת הנרות היא מצווה, אבל לא רק שאהרן לא שינה את המעשה עצמו, אלא הוא עצמו לא השתנה מכל המעמד הכביר של העלאת הנרות

בית

דפנה גת שיר כהן שמי שיר כהן, אני סטודנטית לבלשנות ומדעי הקוגניציה והמוח באוניברסיטת בן גוריון.

11
שפת
אורלי זימרן השתתפתי בשיעור המקוון היום, ומאוד נהניתי
תרגולים
בקורס השלם חוזרים על אוצר המילים והנושאים הלשוניים והתרבותיים בספירליות עד שמאמצים שטף ומבטא מדוייקים, וכאשר "פותחים את הפה" בסיטואציה מסויימת מרגישים שמשתלבים בשיחה בקלות
שפה אחת לפרשת השבוע
הרבה פעמים קשה לנו לתרגל לבד ולכן אני מקיימת מפגשי תרגול במספר מקומות בארץ