ברוך קרא טוויטר. השקרים של ברוך קרא*********ברוך קרא חי בסרט, מבלף, מסתיר את הקשר שלו בעבר הרחוק לאילן ישועה ובכלל לא מבין את המתרחש בבית המשפט, מבחינת עולם דיני הראיות של משפט פלילי. הוא לא כותב שום ביקורת על הסתרת החומרים האדירה של הפרקליטות, והחמור מכול: הוא ממשיך לכתוב על תיק 4000 בניגוד עניינים חמור מאוד ובניגוד לכל כללי האתיקה העיתונאיים הבסיסיים.יחד עם אבי וייס סיכמתי עבורכם את 10 השקרים של ברוך קרא, כפי שמתברר ממאמר שקרא פרסם באתר 'וואלה', כדי לשרת את הפרקליטות שנמצאת במצוקה לאור קריסת תיק 4000.

הוא לא כותב שום ביקורת על הסתרת החומרים האדירה של הפרקליטות, והחמור מכול: הוא ממשיך לכתוב על תיק 4000 בניגוד עניינים חמור מאוד ובניגוד לכל כללי האתיקה העיתונאיים הבסיסיים יחד עם אבי וייס סיכמתי עבורכם את 10 השקרים של ברוך קרא, כפי שמתברר ממאמר שקרא פרסם באתר 'וואלה', כדי לשרת את הפרקליטות שנמצאת במצוקה לאור קריסת תיק 4000
הוא לא כותב שום ביקורת על הסתרת החומרים האדירה של הפרקליטות, והחמור מכול: הוא ממשיך לכתוב על תיק 4000 בניגוד עניינים חמור מאוד ובניגוד לכל כללי האתיקה העיתונאיים הבסיסיים

השקרים של ברוך קרא*********ברוך קרא חי בסרט, מבלף, מסתיר את הקשר שלו בעבר הרחוק לאילן ישועה ובכלל לא מבין את המתרחש בבית המשפט, מבחינת עולם דיני הראיות של משפט פלילי. הוא לא כותב שום ביקורת על הסתרת החומרים האדירה של הפרקליטות, והחמור מכול: הוא ממשיך לכתוב על תיק 4000 בניגוד עניינים חמור מאוד ובניגוד לכל כללי האתיקה העיתונאיים הבסיסיים.יחד עם אבי וייס סיכמתי עבורכם את 10 השקרים של ברוך קרא, כפי שמתברר ממאמר שקרא פרסם באתר 'וואלה', כדי לשרת את הפרקליטות שנמצאת במצוקה לאור קריסת תיק 4000.

יחד עם אבי וייס סיכמתי עבורכם את 10 השקרים של ברוך קרא, כפי שמתברר ממאמר שקרא פרסם באתר 'וואלה', כדי לשרת את הפרקליטות שנמצאת במצוקה לאור קריסת תיק 4000.

השקרים של ברוך קרא*********ברוך קרא חי בסרט, מבלף, מסתיר את הקשר שלו בעבר הרחוק לאילן ישועה ובכלל לא מבין את המתרחש בבית המשפט, מבחינת עולם דיני הראיות של משפט פלילי. הוא לא כותב שום ביקורת על הסתרת החומרים האדירה של הפרקליטות, והחמור מכול: הוא ממשיך לכתוב על תיק 4000 בניגוד עניינים חמור מאוד ובניגוד לכל כללי האתיקה העיתונאיים הבסיסיים.יחד עם אבי וייס סיכמתי עבורכם את 10 השקרים של ברוך קרא, כפי שמתברר ממאמר שקרא פרסם באתר 'וואלה', כדי לשרת את הפרקליטות שנמצאת במצוקה לאור קריסת תיק 4000.
השקרים של ברוך קרא*********ברוך קרא חי בסרט, מבלף, מסתיר את הקשר שלו בעבר הרחוק לאילן ישועה ובכלל לא מבין את המתרחש בבית המשפט, מבחינת עולם דיני הראיות של משפט פלילי. הוא לא כותב שום ביקורת על הסתרת החומרים האדירה של הפרקליטות, והחמור מכול: הוא ממשיך לכתוב על תיק 4000 בניגוד עניינים חמור מאוד ובניגוד לכל כללי האתיקה העיתונאיים הבסיסיים.יחד עם אבי וייס סיכמתי עבורכם את 10 השקרים של ברוך קרא, כפי שמתברר ממאמר שקרא פרסם באתר 'וואלה', כדי לשרת את הפרקליטות שנמצאת במצוקה לאור קריסת תיק 4000.
השקרים של ברוך קרא*********ברוך קרא חי בסרט, מבלף, מסתיר את הקשר שלו בעבר הרחוק לאילן ישועה ובכלל לא מבין את המתרחש בבית המשפט, מבחינת עולם דיני הראיות של משפט פלילי. הוא לא כותב שום ביקורת על הסתרת החומרים האדירה של הפרקליטות, והחמור מכול: הוא ממשיך לכתוב על תיק 4000 בניגוד עניינים חמור מאוד ובניגוד לכל כללי האתיקה העיתונאיים הבסיסיים.יחד עם אבי וייס סיכמתי עבורכם את 10 השקרים של ברוך קרא, כפי שמתברר ממאמר שקרא פרסם באתר 'וואלה', כדי לשרת את הפרקליטות שנמצאת במצוקה לאור קריסת תיק 4000.

השקרים של ברוך קרא*********ברוך קרא חי בסרט, מבלף, מסתיר את הקשר שלו בעבר הרחוק לאילן ישועה ובכלל לא מבין את המתרחש בבית המשפט, מבחינת עולם דיני הראיות של משפט פלילי. הוא לא כותב שום ביקורת על הסתרת החומרים האדירה של הפרקליטות, והחמור מכול: הוא ממשיך לכתוב על תיק 4000 בניגוד עניינים חמור מאוד ובניגוד לכל כללי האתיקה העיתונאיים הבסיסיים.יחד עם אבי וייס סיכמתי עבורכם את 10 השקרים של ברוך קרא, כפי שמתברר ממאמר שקרא פרסם באתר 'וואלה', כדי לשרת את הפרקליטות שנמצאת במצוקה לאור קריסת תיק 4000.

.

12
השקרים של ברוך קרא*********ברוך קרא חי בסרט, מבלף, מסתיר את הקשר שלו בעבר הרחוק לאילן ישועה ובכלל לא מבין את המתרחש בבית המשפט, מבחינת עולם דיני הראיות של משפט פלילי. הוא לא כותב שום ביקורת על הסתרת החומרים האדירה של הפרקליטות, והחמור מכול: הוא ממשיך לכתוב על תיק 4000 בניגוד עניינים חמור מאוד ובניגוד לכל כללי האתיקה העיתונאיים הבסיסיים.יחד עם אבי וייס סיכמתי עבורכם את 10 השקרים של ברוך קרא, כפי שמתברר ממאמר שקרא פרסם באתר 'וואלה', כדי לשרת את הפרקליטות שנמצאת במצוקה לאור קריסת תיק 4000.
השקרים של ברוך קרא*********ברוך קרא חי בסרט, מבלף, מסתיר את הקשר שלו בעבר הרחוק לאילן ישועה ובכלל לא מבין את המתרחש בבית המשפט, מבחינת עולם דיני הראיות של משפט פלילי. הוא לא כותב שום ביקורת על הסתרת החומרים האדירה של הפרקליטות, והחמור מכול: הוא ממשיך לכתוב על תיק 4000 בניגוד עניינים חמור מאוד ובניגוד לכל כללי האתיקה העיתונאיים הבסיסיים.יחד עם אבי וייס סיכמתי עבורכם את 10 השקרים של ברוך קרא, כפי שמתברר ממאמר שקרא פרסם באתר 'וואלה', כדי לשרת את הפרקליטות שנמצאת במצוקה לאור קריסת תיק 4000.
השקרים של ברוך קרא*********ברוך קרא חי בסרט, מבלף, מסתיר את הקשר שלו בעבר הרחוק לאילן ישועה ובכלל לא מבין את המתרחש בבית המשפט, מבחינת עולם דיני הראיות של משפט פלילי. הוא לא כותב שום ביקורת על הסתרת החומרים האדירה של הפרקליטות, והחמור מכול: הוא ממשיך לכתוב על תיק 4000 בניגוד עניינים חמור מאוד ובניגוד לכל כללי האתיקה העיתונאיים הבסיסיים.יחד עם אבי וייס סיכמתי עבורכם את 10 השקרים של ברוך קרא, כפי שמתברר ממאמר שקרא פרסם באתר 'וואלה', כדי לשרת את הפרקליטות שנמצאת במצוקה לאור קריסת תיק 4000.