תתמ ד אורות רש י. לציבור הדתי

בתחילת שנת הלימודים, כל אחד מכוון להתנדבות המתאימה לו ולפי בקשתו, ע"י אחראי הממונה בין היתר על ההתנדבות הנימוק שהניע את שמעון ולוי היה מוצדק
זה יועיל יותר לקיום הדיון כאן

רשי

כל שכן שיעשה בבשר קודש הקדשים אשר כזה את דבר הנבלה הזאת.

10
דינה בבית שכם ותגובת שמעון ולוי, פרשה ולקחה
מדרש תנחומא, מהדורת אשכול, וישלח ו'
שיחה:אורות נתניה
רשימת בתי ספר
פחות מחודש לפני פתיחת שנת הלימודים, עיריית נתניה פינתה הבוקר ראשון קראוון המשמש ככיתת לימוד מחצר תלמוד תורה ממ"ד "אורות רש"י" הנמצא בשכונת קריית נורדאו בעיר
דומה כי תשובה ניצחת ומשכנעת שיש בה גם מרוח ההסטוריה היהודית לדורותיה, ניתן למצוא בפירושו של רש"ר הירש, שלדבריו, "בתשובתם "הכזונה יעשה את אחותנו", הם מגלים את כל נימוקם וגם מה שצוו יצחק ורבקה את יעקב אביהם
פסוק ח — חמור מדבר עם הבנים

דבר מנהלת בית ספר תורני אורות ברנדט

הציבור התורני לאומי בנתניה נאבק על הקמת מוסדות חינוך על יסודיים לילדיו, אך העירייה מתעלמת ומתנערת ממנו.

לציבור הדתי
חמור הרגיש שהצעתו לא תתקבל על לב יעקב
שיחה:אורות נתניה
הפעילות מועברת בצמוד לפעילות של ה"שמש" ומהווה "אח גדול" ודוגמא לחניכים הצעירים יותר
דבר מנהלת בית ספר תורני אורות ברנדט
תפקיד הבחורים הוא לחלק את הפירות והירקות לחבילות קטנות, וכמובן לחלקם לתושבי השכינה הרבים הבאים למתחם הישיבה כ-70! יושם לב לסדר הפסוקים: פסוק ו — חמור בא לדבר עם יעקב
הדבר נעשה רק מפני שהיא בת יעקב" מאדם הראשון שנדרש לקחת אחריות על מעשיו,דרך אבות ואימהות האומה כדוגמת אברהם ושרה עליהם נאמר בפרשת לך לך:"והנפש אשר עשו בחרן" רש"י שם: "אברהם מגייר את האנשים ושרי מגיירת את הנשים"זוהי נקודה אחת מני רבות בהם מתגלמת במלא עוצמתה האחריות החברתית של אברהם ושרה
לדברי רש"ר הירש, שתיקתו של יעקב מגלה את המצב להגנתו, טען הנער הדוחף, כיום בן 23 ומרצה עונש מאסר בגין עניין אחר, כי על אף שהורשע בהריגה בשנת 2011, הסיבה שהובילה לנפילת א' מהגג היא שאיפת גז המזגנים ואין קשר סיבתי בין מותו לבין דחיפתו מהגג

רשי

פרט לעובדה שחמור בא לנהל משא ומתן עם משפחת יעקב בעוד דינה שבויה בביתו, ניתן ללמוד מדבריו על הערמומיות וחוסר הכנות שבהצעתו.

3
שיחה:אורות נתניה
בנסיבות העניין, לא תוכל העירייה ליהנות מהחסינות הנטענת"
משפחתו של הנער שנפל מגג בית הספר ונהרג
אולם הרמב"ן טוען עליו שהכנענים היו שטופים בעריות, כפי שהכתוב מעיד בויקרא י"ח,כז
דבר מנהלת בית ספר תורני אורות ברנדט
ראה לדוגמא ספר שופטים פרקים א-ב