בנק מזרחי הטבות. בנק מזרחי טפחות

הכרטיס המעניק הנחות קבועות במגוון רשתות כדוגמת: ביתילי 4% ,א חוץ מזה יינתן ללוקחי המשכנתאות עד פי 2 מסכום החיסכון שייצבר בתוכנית, במשכנתא לטווח של עד 25 שנה בריבית אטרקטיבית ריבית תעריפית פחות 0
מעבר לכך, קרן החיסכון מובטחת, והזכאות להטבות נשמרת לחוסך עד גיל 25 בפיקדונות התשואה צפויה להיות נמוכה יותר, אבל מנגד — בטוחה יותר

בנק מזרחי טפחות

במזרחי טפחות מסבירים כי פתיחת החיסכון אינה דורשת הגעה לסניף; ניתן לעקוב אחר החיסכון באתר האינטרנט של הבנק, וכמובן שהפיקדון ללא דמי ניהול המדינה משלמת את דמי הניהול לבנקים ולמנהלי קופות הגמל.

15
בנק מזרחי טפחות
בבנק מיתגו את החיסכון בשם "ענבים לכל ילד", והם מספקים לחוסכים בחיסכון הזה גם הטבות לרכישת דירה וללימודים גבוהים
בנק מזרחי טפחות
מ 5% , ורטהיימר 10% ועוד
בנק מזרחי טפחות
בנוסף, נציע הבנק מבצעים משתנים מידי חודש
מספרי שירות לקוחות לפי נושא פניות הציבור: טלפון: 03-7549216 פקס: 03-5754452 כתובת למשלוח דואר: בית מזרחי-טפחות, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת-גן, ת
נניח שהחוסך מצליח לחסוך 25 אלף שקל, אזי הוא יקבל מימון של 50 אלף שקל בהנחה של 0

בנק מזרחי מספק הטבות נוספות לחיסכון לכל ילד

.

30
בנק מזרחי מספק הטבות נוספות לחיסכון לכל ילד
בנק מזרחי טפחות
בנק מזרחי מספק הטבות נוספות לחיסכון לכל ילד