حسن صباح. قلعه الموت یا دژ حسن صباح

باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد سلطان سنجر با توجه به بدنامی اسماعیلیان در جامعه آن زمان و مخالفت سرسختانه و خصمانه علمای اهل سنت و جماعت با آنان، در راه آشتی و صلح با اسماعیلیان به کندی و احتیاط قدم بر می داشت ولی حسن صباح با اجرای نقشه ای سلطان سنجر را تسلیم و حاضر به صلح کرد
عن الفتره دى بيقول فى مذكراته : " لغاية ما بقى عندى سبعتاشر سنه قعدت ادرس و ابحث فى المعرفه ، بس فضلت على عقيدة اجدادى الاثنا عشريه اما دیری نپایید که میان صباح و نظام الملک اختلاف افتاد و خواجه سرانجام توانست با خدعه و فریب، حسن را در چشم سلطان سلجوقی خار کند

مرگ «حسن صباح» در الموت

آنها تا حلب، دمشق، انطاکیه ترکیه نفوذ کردند.

23
زندگینامه حسن صباح
جذابیت این گروه حتی به دنیای فانتزی هم رسوخ کرده
زندگینامه حسن صباح
اتخاذ سیاست کشتن اشخاص مهمِ نظامى و سیاسى ـ مذهبى نیز واکنشى به غیرمتمرکز بودن قدرت سلجوقیان بود
کتاب سرگذشت حسن صباح و قلعه الموت
او مثل هر فرد عالم و سرشناسی از نظر دارا بودن علوم دینی و فقهی و عمومی و فنی و جغرافی و جنگی و غیره،، غنی و دارای احترام بوده و هست ٪ اما از این نظر که در غایت کار مثل تیمور لنگ و هیتلر و دیگر خودکامگان با ترور و کشتار مردم و حتی کشتار
عدد هفت را ارزش خاصی بود حسن صباح در مصر بود که به اسماعیلیه گرایش پیدا کرد و زمانی که اسماعیلیان مصر دو شقه شدند، وی طرف نزار را گرفت که جانشین حجت اسماعیلیان المستنصر بود
در همان حال، وى اسماعیلیان را از جاهاى دیگر فراخواند و در الموت مستقر ساخت قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه

بزرگ مردی به نام حسن صباح

تاریخ ساخت این بنا را قرن هفتم هجری می دانند که در سال 852 ه.

دانلود کتاب خداوند الموت سرگذشت حیرت انگیز حسن صباح و آشنایی با حشاشین
یکی از زیباترین و اسرارآمیز ترین جاذبه های توریستی استان قزوین، قلعه الموت است که این روزها در قالب یک روزه گردشگران بسیاری را برای بازدید از این قلعه تاریخی به قزوین سفر می کنند
مرگ «حسن صباح» در الموت
نزاریان و پیشوای آنان، حسن صباح، نیز اندیشه نابود کردن خواجه نظام الملک را در سر داشتند
مرگ «حسن صباح» در الموت
تهران: مرکز دایره المعاف بزرگ اسلامی
طبق اعتقاد اسماعیلیان نص اول قبول است و نص دوم باطل او غافل از این بود که رئیس مظفر مدتها پیش از این دعوت حسن صباح را پذیرفته و به کیش اسماعیلیان در آمده است
وقتی او به شهر رسید، جماعتی از اعیان استقبال او را کردند، چون ابوداود که داعی الدعاه بود و شریف ظاهر قزوینی که از جمله معروفان بود فى سنة 1091 بعت حسن الصباح دعاه لمنطقة كوهستان الجبليه على الجحدود الحاليه بين ايران و افغانستان

کتاب سرگذشت حسن صباح و قلعه الموت

قهستان که یکی از مراکز مهم اسماعیلیان در خارج از حوزه الموت بود ، در سال 497 ق مورد حمله سپاهیان سنجر قرار گرفت.

6
حسن صباح
اغلب کشاورزان الموتی برای نفرین به مرغانی که به زراعت آنان آسیب می رسانند
حشاشین
بزرگترین حمله خونخوارانه و کثیف تا به امروز به ایران حمله مغولهاست فرهنگ ایرانو نابود کردن شاید امروز وضع ما جور دیگری بود اگه اون حمله صورت نمیگرفت
حسن صباح
حسن صباح از ایرانیانی بود که در دوره سلجوقی قیام کردند وی از مخالفان سرسخت تسلط اعراب بر ایران بود