צו בריאות העם. נבו

לפירוט הדגימות השונות ואופן שליחתן, ראו נספח 4א' תוקפו של צו זה עד יום כ"ט בחשוון התשפ"א 16 בנובמבר 2020 כ"ד בכסלו התשפ"א 10 בדצמבר 2020
צו מס' 11 תש"ף-2020 מיום 19 צו מס' 28 תש"ף-2020 ג1 נמחק

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות)

צו זה יחול על מי שחזר לישראל מסינגפור, מקאו, תאילנד והונג קונג, החל מיום כ"א בשבט התש"ף 16 בפברואר 2020 בשעה 12:00 בצהריים.

18
צו בריאות העם (תיקון)
צו מס' 24 תשפ"א-2021 צו מס' 39 תשפ"א-2021 ב תוקפו של סעיף קטן י בסעיף 2 עד כ"ז באב התשפ"א 5 באוגוסט 2021
צו בריאות העם (תיקון)
זאת על מנת למנוע את פיזור הנגיף
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה)
הצו יוצר מגבלות משמעותיות על של הפרט ועל
ד אדם המצוי בבידוד לא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא מחוזי ראש השירות או המנהל ובהתאם לתנאי האישור צו מס' 15 תש"ף-2020 ה על אף האמור בסעיף זה, המנהל או ראש השירות רשאי לקבוע תנאים או נסיבות שבהם לא תחול חובת עטיית מסכה כאמור בסעיף קטן א וכן מקרים או נסיבות שבהם מי שעטה מסכה לא חייב בידוד כאמור בסעיף קטן ד
ג מעסיק במקום עבודה אחראי לכך שהעובדים במקום העבודה יקיימו את החובה לחבוש מסכה כאמור בסעיף קטן א

הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש

במיוחד במקרים של מחלות כרוניות נלוות כמו סוכרת ומחלות לב וכלי דם או מחלות דלקתיות של המעי.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה),
משרד הבריאות עוקב אחרי המצב ויעדכן את המלצותיו בהתאם לצורך
צו בריאות העם (תיקון)
ז3 אדם שחל עליו סעיף קטן ב1 , ג2 או ז1 ונוסע לבדיקה ל- nCov או לבדיקה סרולוגית לאבחון נוכחות נוגדנים ל- nCoV או חוזר ממנה במונית, או שחל עליו סעיף קטן ג1 ונוסע למקום הבידוד במונית, יעדכן על כך את הנהג לפני כניסתו למונית
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה),
ב אין לקיים התקהלות, ואין להשתתף בהתקהלות; שהייה בסמיכות של שני אנשים או יותר, שאינם אנשים הגרים באותו מקום, תהיה תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם; לעניין זה — "התקהלות" — שהייה בסמיכות של שני אנשים או יותר במבנה, ובכלל זה מקום תפילה, או שהייה בסמיכות של עשרה אנשים או יותר בשטח פתוח, למעט אנשים הגרים באותו מקום