גלגל הצבעים. תאוריית הצבעים של גתה

לכן, גלגל הצבעים של ניוטון הוא חיזוי של מודל הצבעים המודרני CIE 1931 color diagram
צבעים נוספים הם צבעים המהווים את הצבע הבסיסי והקבוע של החומר, וכל שנדרש כדי לראותו הוא נוכחות של ניתן להציג בגלגל צבעים גם את הצבעים הנוצרים בין ערבוב כל צבע יסוד והצבע המשני שלידו, וכך ליצור את ששת הצבעים השלישוניים וכאשר יערבבו את כל הצבעים יחד יצא שחור, ניתן לחלק את גלגל הצבעים לשני חצאים על מנת להפריד בין הצבעים החמים האדומים, הצהובים וחלק מהירוקים לצבעים הקרים הסגולים, הכחולים וחלק מהירוקים

תאוריית הצבעים של גתה

שלושת צבעים אלו נקראים צבעים משניים.

11
גלגל הצבעים
תכנים אחרים שנוצרו באתר זה ומתפרסמים בו בלא שמצויין עליהם במפורש אחרת - כל הזכויות עליהם שמורות ל בע"מ, חל"צ, מלכ"ר , המכון מעניק רשות לשימוש אישי לא מסחרי ולא ציבורי בתכנים אלו
תאוריית הצבעים של גתה
ניתן לעיין שם ב, וב
גלגל הצבעים
גתה החל לחקור את תופעות הצבע בשנת 1790 בערך, ומטרת מחקרו הייתה, בין היתר, לשמש כחומר תאורטי עליו יוכלו לבסס את טכניקת ה שלהם
שלישית, פרש את המרחק הרדיאלי של מרכז המסה של שני הצבעים ממרכז המעגל כרוויה של הצבע, ואת המיקום האזימוטלי של התו המתקבל על המעגל כצבע של התערובת הציור המופיע בצד שמאל הוא טעות כיוון שבעצם הצבעים במחשב מסתכמים ולכן כחול וצהוב לא יהפכו לירוק
לבין צבעים , אשר מנוגדים לפיזיולוגיים והם תופעה חיצונית והדרך בה האדם חווה אותם קשורה להשפעתם של תנאים חיצוניים אשר מושפעים מאור וצל החישוב של ניוטון את הצבע המתקבל כרך בשלושה שלבים: ראשית, סמן את שני הצבעים על גלגל הצבעים, ולידם כתוב את משקלו של כל צבע

תאוריית הצבעים של גתה

גתה התייחס לקבוצות של צבעים ותכונותיהם המשפיעות על הרגש וגורמות לתחושות שונות אצל כל אדם.

4
תאוריית הצבעים של גתה
כך ניתן לראות את הצבע ה בין הצהוב והאדום, את ה בין הכחול והצהוב, ואת ה בין האדום והכחול
תאוריית הצבעים של גתה
לרוב נהוג לשרטט את הצבעים כאשר הצבע האדום נמצא בזווית של 0 מעלות כלומר - מצד ימין, או 'בשעה 3' , ויתר והצבעים מסודרים בהדרגה אחריו, עם , בהתאם לתחום התדרים שלהם בספקטרום הנראה
תאוריית הצבעים של גתה
הרעיון שניתן לסדר את צבעי הספקטרום הנראה בסידור מעגלי כדי לחזות את הגוון של תערובת צבעים הוצע לראשון על ידי בספרו משנת 1704