הוצאה לפועל כלים שלובים. רשימת הכפתורים במערכת כלים שלובים והוצאה לפועל

הצגת ההליך אליו מקושר המידע נשתמש באפשרות זו כאשר המס"ב מועבר לחשבון בא הכוח
בפעולת תקבול נשתמש בדרך כלל, כאשר המס"ב מועבר לחשבון הזוכה ביצוע פעולות מורכבות בתיק אליו משוייך הנתון הנבחר

ההוצאה לפועל , טפסי הגשה למערכת כלים שלובים

.

14
ההוצאה לפועל , טפסי הגשה למערכת כלים שלובים
סכם נועד לסכם ערכים כספיים המוצגים בעמודות השונות
רשימת הכפתורים במערכת כלים שלובים והוצאה לפועל
הוסף קבלת פקדון משמש להפקת קבלת פקדון ופעולת תקבול בתיק הפנימי
ההוצאה לפועל , טפסי הגשה למערכת כלים שלובים
לקריאה נוספת על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: הצגת פרטי ההליך במסך נפרד
שלח לינק משמש להעברת הנתון לאחד המשתמשים בתוכנה באמצעות תוכנת microsoft outlook בחלק מהתפריטים לחיצה על הדפס תאפשר בחירת חוצצים להדפסה מכרטיס תיק פנימי או תקשורת
או כאשר אין צורך להציגו ברשימה בחר תצוגה מאפשר הצגת נתונים בהתאם לסינונים שונים

רשימת הכפתורים במערכת כלים שלובים והוצאה לפועל

הצגת הבקשה המקושרת לנתון שנבחר.

רשימת הכפתורים במערכת כלים שלובים והוצאה לפועל
סגור ידנית נועד להסיר את הנתון מהרשימה הקיימת
ההוצאה לפועל , טפסי הגשה למערכת כלים שלובים
לחיצה על הלינק תאפשר למשתמש להציג את הנתון שלח בדואר פנימי משמש להעברת הנתון לאחד המשתמשים בתוכנת העודכנית באמצעות הודעת דואר פנימי
ההוצאה לפועל , טפסי הגשה למערכת כלים שלובים
בהתאם לסוג המידע המוצג כך גם אפשרויות הסינון
הוספת משימה בתיק הפנימי הקשורה לנתון שנבחר רישום התקבול מקטין את סכום החוב בתיק הפנימי בהתאם לסכום המס"ב שהתקבל
הצגת ההחלטה המקושרת לנתון שנבחר הוסף משימה משמש לצירוף משימה ותזכורת לנתון שהתקבל

ההוצאה לפועל , טפסי הגשה למערכת כלים שלובים

נשתמש בכפתור זה לאחר שראינו את המידע ואין לנו צורך בהמשך הצגתו שייך את התיק הפנימי אליו משוייך הנתון, לקבוצת עבודה קבוצת עבודה היא קבוצת תיקים שהמשתמש יוצר בסרגל הכלים הוצל"פ.

17
ההוצאה לפועל , טפסי הגשה למערכת כלים שלובים
נבצע פעולה זו כאשר סיימנו את הפעולה שרצינו לבצע בתיק בעקבות הנתון
רשימת הכפתורים במערכת כלים שלובים והוצאה לפועל
הצגת כרטיס התיק אליו קשור הנתון הדפסת רשומות נבחרות או כל הרשומות לאחד מהדוחות המוצגים
רשימת הכפתורים במערכת כלים שלובים והוצאה לפועל
מתוך החלון ניתן לבצע פעולות נוספות בהתאם לסוג המידע