אישור מעסיק שכירים תשפא. הגשת בקשה לסיוע במימון מעונות יום ומשפחתונים (הליך)

הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד - יש לעיין
דרגה זו תהיה בתוקף למשך 15 שבועות של חופשת הלידה או לתקופה ארוכה יותר, במקרה שהאם או הנולד אושפזו במהלך חופשת הלידה, או שנולד יותר מילד אחד באותה לידה אם אין ברשותה 3 תלושים, תיקבע לה דרגה זמנית לפי תלוש השכר לחודש העבודה הראשון המלא

הגשת בקשה לסיוע במימון מעונות יום ומשפחתונים (הליך)

שעות העבודה ייקבעו לפי תלושי השכר החודשיים שקדמו למועד ההרשמה.

11
הגשת בקשה לסיוע במימון מעונות יום ומשפחתונים (הליך)
המידע שמתקבל: שם הארגון המפעיל, שם המעון, סמל המעון, סטטוס הילד תינוק או פעוט , דרגה שנקבעה וסכום לתשלום
הגשת בקשה לסיוע במימון מעונות יום ומשפחתונים (הליך)
המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב
הגשת בקשה לסיוע במימון מעונות יום ומשפחתונים (הליך)
את הטופס יש לשלוח לסניף הביטוח הלאומי שאליו שייך הלקוח
אתר "כל זכות" מופעל ע"י האתר פונה לנשים וגברים כאחד אין בסיוע משרד המשפטים ומטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי משום נטילת אחריות לפעילות האתר או לתכניו
יש להקיש מס' תעודת זהות של הילד, תאריך לידה לועזי מדויק וכן מס' תעודת זהות של אחד ההורים כולל ספרת ביקורת

אישורים וטפסים משרד התמת / הכלכלה לשנת

ההתחשבנות לגבי המשך התשלום תבוצע בין ההורה לארגון המפעיל.

1
מעסיקים
למידע על הליך הרישום ראו ו
מעסיקים
אישור זה הכרחי להמשך התהליך
מעסיקים
לתשומת הלב: המייצג יהיה מורשה גם לקבל מידע בנושא גמלאות, רק אם הלקוח יחתום על הסעיף המיוחד בנושא זה בסוף הטופס