פורטל עובדי הוראה. כניסה ותמיכה ליונת דואר

מודל זה מרחיב את תאוריית המגע Contact Hypothesis של אלפורט Allport, 1954 , ולפיה אפשר להפחית סטראוטיפים ודעות קדומות על ידי מגע קרוב בין אנשים מקבוצות שונות בעלות סטטוס זהה, אינטרסים משותפים ומשימה זהה הנתמכים על ידי גוף מוסדי כלשהו הקשר ויצירת האמון שבין הסטודנטים מתפתחים בהדרגה: תחילה הקשר טקסטואלי, לאחר מכן קולי ולבסוף מתקיים מפגש פנים אל פנים
המודל נועד לפתח אמון באמצעות סביבות למידה שיתופיות מקוונות הם עובדים בקבוצות מעורבות של שישה תלמידים, שניים מכל תרבות, וחוברים לביצוע משימות שיתופיות מקוונות

Tec4Schools

גם ישראל השתתפה במהפכה זו, וכבר לפני 100 שנים קיבלו נשים בישראל העתידה לקום זכות הצבעה שווה.

19
כניסה ותמיכה ליונת דואר
בשנים האחרונות מקומה של ישראל במדד השוויון העולמי של פורום הכלכלה העולמי יורד משנה לשנה
כניסה למערכת
בעידן שלנו, שכר נשים עומד על 65% בקירוב משכר גברים, נשים עניות יותר וסובלות יותר מאלימות במשפחה
כניסה ותמיכה ליונת דואר
נוסף על כך נודעו אירועים של מפגעים וזיהומי מים נקודתיים עקב דליפות נפט בתחנות תדלוק מקומיות ומכלי נפט ברחבי הארץ
חסמים אלה לא די בכך שהם משמרים את יחסי הכוחות בחברה אלא הם אף עלולים לגרום לכרסום בהישגי העבר, ולעצור את ההתקדמות לעבר שיפור איכות החיים בעתיד פורטל או"ח — באתרי המשרד יש לחפש "יונת דואר" 3
בשנת 2014 חשף ערוץ 10 כי חוות מכלי הנפט בחיפה שנבנתה בזמן הבריטים נמצאת במצב תחזוקה ירוד, וכי הקרקע במקום מזוהמת לעומק בשל כמות גדולה של נפט גולמי בשנת 2009 ייבאה ישראל נפט גולמי בעיקר מאזרבייג'ן יותר מ-80% ומרוסיה

כניסה ותמיכה ליונת דואר

קהל יעד ומסגרת התוכנית מיועדת לכיתות ה-ז.

28
אנרגייה בישראל
גיוון זה מטרתו להתאים לכל מוסד חינוכי את התכנית המתאימה לצרכיו, לתפיסת עולמו ולקהילה שבה הוא נמצא: כנסים, ימי עיון, השתלמויות, תכניות התערבות ארוכות טווח ועוד
כניסה ותמיכה ליונת דואר
מרכז TEC מרכז לטכנולוגיה, חינוך ומגוון תרבותי , משרד החינוך, סמינר הקיבוצים ועמותת ניר חברו יחדיו ליצירת שיח בין-דתי ובין-תרבותי בחברה הישראלית על גווניה
דבר הממונה