ראש חודש שבט. שבט (חודש)

במגילה 4Q318 מ המזל הפותח וסוגר את חודש שבט הוא They were also important in the ancient Hebraic belief system, because one of the Temple tithes derived from these seven foods
Moreover, the sense of this month is taste Knowing Hashem in all of our ways, and in every aspect of our lives enables us to extend divinity, and holiness to others

שבט (חודש)

קיים צמח הנקרא "שבטבט" וענפיו דומים לשבטים.

4
‎‎ראש חודש שבט
Tu Beshvat is celebrated by partaking of fruit, especially of the seven species with which the land of Israel is blessed
‎‎ראש חודש שבט
The time of greatest pleasure in partaking of food is on the day of Shabbat
‎‎ראש חודש שבט
בספרות החסידית מוסבר הדבר על פי הכתוב "יזל מים מדליו וזרעו במים רבים" , ומכיוון ששבט יוצא אחרי שרוב גשמי העונה ירדו, ובורות המים היו מלאים, והיו שואבים מים ממרומי הבור בעזרת דליים
Dissecting the coarse food substance to fine parts is necessary in order to release the sparks of Divine life force contained within the food Shvat is the eleventh of the twelve months of the Jewish calendar
The New Year of Trees of the month of Shevat is the time that the rain waters of the winter months begin to ascend in the veins of the tree and bring it new life We will recite the entire Tehillim as a collective group and send up our tefillot prayers to request refuah shleimah healing , shidduchim, and mazel for individuals

‎‎ראש חודש שבט

This date marks the new year for determining the age of the fruit of the tree with regard to certain agricultural halachot, such as tithing.

14
שבט (חודש)
The value of the first two letters of Havayah, the yud and hei, which represent the higher, concealed level of unification is 15
‎‎ראש חודש שבט
באשורית הוא נקרא בשם "שבטו" מלשון מכה, על שם הרוחות הנושבות בו
‎‎ראש חודש שבט
Olive oil represents the potent seed of the tzadik to bear and sustain blessed generations of Jewish souls
A true tzadik experiences the pleasure of Shabbat the entire week in the Zohar, the tzadik is called Shabbat Through thoughtful eating, we can maintain good health, and become better able to perform good deeds, serve HASHEM, and to help others
The process of grinding is essential to digestion We do not recite Tachanun on that day, and it is customary on that day to partake of many types of fruits

‎‎ראש חודש שבט

From this it is evident that Asher represents the sense of taste and eating.

9
‎‎ראש חודש שבט
Shevat is the 11th month on the Jewish calendar counting from Nissan
‎‎ראש חודש שבט
‎‎ראש חודש שבט
The word Shevat itself transforms to Shabbat since the two letters tet and tav, both letters of the tongue, are phonetically interchangeable