לשכת רואי חשבון כנס אילת 2021. ביום ראשון הקרוב ייפתח כנס לשכת רואי חשבון באילת; סקירת המושבים

מטרת בקשת המידע הינה לצרכי הלשכה, לרבות ניהול מאגר מידע אודות כוח אדם ומקצוע ראיית החשבון בנוסף, במסגרת הכנס יתקיימו אירועים והופעות למשתתפים, אטרקציות וסיורים באילת ובסביבתה
השנה יתקיימו 12 מושבים כולל מושבים מקבילים , שיעסקו בנושאים רבים ומגוונים, לרבות מושבים המיועדים לנושאי תפקידים בתאגידים מנכ"לים, מנהלי כספים, חשבים , ולא פחות מששה מושבים יוקדשו לנושאי המסים אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

כ

כאן תמצאו הטבות, הנחות ומבצעים אטרקטיביים אך ורק לכם מחזיקי כרטיס Benefit! ברוכים הבאים לאתר ההטבות של מחזיקי כרטיס Benefit.

אירועים
בכנס ביוני יישא שר הפנים, גדעון סער, דברים על עיקרי המדיניות של משרדו לשנת 2013
ביום ראשון הקרוב ייפתח כנס לשכת רואי חשבון באילת; סקירת המושבים
לשכת רואי חשבון נוהגת לקיים, בכל שנה, מספר כנסים ארציים לחבריה בירושלים, בים המלח ובאילת , כאשר הכנס שבאילת, שייפתח ביום ראשון הקרוב, הינו באופן מסורתי רב משתתפים במיוחד
ביום ראשון הקרוב ייפתח כנס לשכת רואי חשבון באילת; סקירת המושבים
לפי ניסיון העבר, צפויה בכל המושבים השתתפות ערה, לא כל שכן נוכח השינויים התכופים בחוקי המס ובפסיקה, ומתקבל הרושם כי גם עובדי אגף המסים שרבים וטובים מביניהם ישתתפו בכנס זקוקים כיום להשתלמות שכזו
בנוסף לכל אלו אמורים המרצים במושב להרחיב גם בדבר השלכות חוק הביטוח הלאומי וחוק מס ערך מוסף על הכנסות אלו בנוסף לכך, יובאו מספר תכנוני מס לגיטימיים ויוסבר השימוש האפשרי במכשירי הגנה, לצורך קיזוז הפסדים מפעילות פיננסית
כמו כן ידוע לי כי מסירת המידע בשאלון האישי תלויה ברצוני ובהסכמתי

BENEFIT לשכת רואי חשבון בישראל

בנוסף לכך, יועלו במושב זה סוגיות מס מיוחדות הכרוכות ברכישת נכסים בלתי מוחשיים כולל מוניטין , וחידושים בנושא ניכוי הוצאות מימון.

כ
ונשיאה, רו"ח , יארחו בתאריכים 2-6 ביוני בבתי-מלון ב את הכנס השנתי של לשכת רואי החשבון, הגדול מסוגו בישראל
כ
מושב זה אמור להקיף את היבטי המס השונים שיש להכנסות של יחידים תושבי ישראל ממקרקעין, בין אם מדובר בהכנסות שוטפות ובין אם מדובר ברווחי והפסדי הון
אירועים
השנה צפוי עניין מיוחד גם במושב הפתיחה "השיגרתי" עדכוני חקיקה ופסיקה ותוכנית העבודה לשנת 2004 , וזאת בשל רשימת המרצים ח"כ אהוד רצאבי, גב' טלי ירון-אלדר, איתן רוב וישראל שטראוס
הרפורמה במס - שכתוצאה ממנה מוטל המס על תושבי ישראל מיום 1 כמו כן יתקיים במסגרת המושב דיון באשר לתכנוני מס שונים לגיטימיים בנושאים אלו, לרבות תקבולי הון פטורים ממס - כתחליפי חיסכון
כמו כן ישתתפו בכנס: סגנית שר הפנים, פאינה קירשנבאום; מבקר המדינה, יוסף חיים שפירא; יו"ר מועצת רואי החשבון ומנכ"ל משרד המשפטים, ד"ר גיא רוטקופף; ומנהל רשות המסים, משה אשר מצב עגום זה מחייב נקיטת צעדי מניעה, ככל שהדבר אפשרי

משתלמים באילת

כמדי שנה, צפוי כנס נוסף גם ביולי.

20
אירועים
בין הפאנלים המקצועיים בכנס: תכנוני מס הלכה למעשה, הביקורת הפנימית - המצפן של ההנהלה והדירקטוריון, החיסכון הפנסיוני בישראל - 5 שנים למפץ הגדול, אלטרנטיבות להשקעה בנדל"ן, מערכת הדיווח הכספי בשלטון המקומי, שיטות להערכת שווי ועוד
אירועים
פאנל הפתיחה של הכנס יעסוק במדיניות ותוכנית העבודה של רשות המסים ותרומת הביקורת למשק ולכלכלה
ביום ראשון הקרוב ייפתח כנס לשכת רואי חשבון באילת; סקירת המושבים
בנוסף לכך יוסברו במושב השיקולים השונים בקיזוז ההפסדים בארץ ובחו"ל , וכן יועלו סוגיות בתחום "ניצול" ההפסדים