נר הבדלה. פרק מו

עד"ז, ישנה תכונה מיוחדת לקראת השבת בכניסתה: בהדלקת נרות, קידוש וכו' ולפ"ז על אור פלורוסנט ועל נורה אטומה — לכו"ע אין לברך, שדינה כפנס ועוד שבפלורוסנט אין שלהבת, ונורה שקופה שרואים בה את חוטי הלהט דינה כעששית שנחלקו בזה הראשונים
ע"ש, נמצא אע"פ שמן הדין כל שהוא יאות לאורו אפילו עומד מרחוק — מברכין עליו, עכ"ז אם מתקרב יותר כדי שיהיה מגיע לו האור בשופע יותר — הוא עדיף טפי, ולכן רבי זעירא היה מקרב עצמו לפני הנר, ותלמידיו לא ערערו אלא בשביל שלא יקבע עליהם הדבר לחובה, אבל מודים הם שיש בזה עדיפות מצוה" כה"ח סי' חצ"ר ס"ק ס"ח-ס"ט

נר הבדלה translation in French

כה"ח סי' חצ"ר ס"ק ס' , שו"ע הרב שם סעי' ז'.

נר הבדלה
וראה בקצות השולחן 9ג ביאר את מנהג הנשים שלא נהגו להסתכל בציפורניים, על פי דברי הפרי מגדים שטעם ההבטה בציפורניים הוא משום שאדם הראשון קודם החטא היה כולו ציפורן, וכשחטא נשאר רק הציפורניים
× ×¨×•×ª להבדלה מעוצבים מ×
פלורוסנט מז — אין לברך ברכת הנר על נורת פלורסנט, ולא על נורה אטומה, וכן לא על נורת לדים אפילו בדיעבד, מכיון שהשלהבת אינה נראית בה
× ×¨×•×ª להבדלה מעוצבים מ×
אולם הרב ביטל לגמרי נוהג זה
נוסח ברכת ההבדלה בסדר יקנה"ז: "בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם הַמַּבְדִּיל בֵּין קֹדֶשׁ לְחוֹל וּבֵין אוֹר לְחֹשֶׁךְ, וּבֵין יִשְׂרָאֵל לָעַמִּים וּבֵין יוֹם הַשְּׁבִיעִי לְשֵׁשֶׁת יְמֵי הַמַּעֲשֶׂה משנ"ב סימן חצ"ר ס"ק ט'
לאחר ההתאדות, הדלק מגיב עם באטמוספירה ויוצר ואילו במוצאי יום הכיפורים מברך על נר "שכבר שבת האור כל אותו היום"

נר הבדלה

ובשבת מברכים משום שתחילת ברייתו הוא.

8
הבדלה
והמנקים הערבים כיבו את הנר נשמה שהדלקנו מבעוד מועד, כי אמרו שאסור להדליק נרות בכותל, אז לא היה אש שאינה חדשה
פרק מו
ומסיק המג"א דהעיקר כדברי הב"ח"
נר הבדלה
שו"ע סי' חצ"ר סעי' ט"ו