משרת מילואים פעיל. הנחה לחיילי מילואים באגרת רישוי רכב שנתית (טסט) (זכות)

אין בסיוע משרד המשפטים ומטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי משום נטילת אחריות לפעילות האתר או לתכניו תעודה זו ניתנת לחייל מילואים בתנאי שהוא שירת לפחות 20 ימי שירות מילואים פעילים מצטברים, בתקופה של 3 שנים רצופות או חלק מהם
אפשר לבצע שינויים במספרי הרכב לצורך קבלת הזיכוי על רכב אחר, יש לפנות באופן מקוון תאריך החידוש צריך להיות בטווח תאריך הזכאות למעמד משרת מילואים פעיל

הנחה לחיילי מילואים באגרת רישוי רכב שנתית (טסט) (זכות)

כמו כן, בתנאי שהתשלומים השונים, כמו אגרות וכד', להיות בהתאמה במועד שנקבע על ידי המשרד הממשלתי.

17
תעודת משרת מילואים פעיל (זכות)
חייל מילואים רשאי לקבל החזר על כך
הנחה לחיילי מילואים באגרת רישוי רכב שנתית (טסט) (זכות)
המלגה תועבר לחשבון הזכאים במהלך חודש אוגוסט שבסיום שנת ביצוע הפרויקט
הנחה לחיילי מילואים באגרת רישוי רכב שנתית (טסט) (זכות)
גם כאשר העובדים לא עובדי מדינה מכרז פומבי למשל
השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד הנחה אגרות טייס משרת מילואים פעיל זכאי לקבל הנחה של 25% באגרות טייס
ניתן לחדש רישיון רכב גם באמצעות הטבות משרת מילואים פעיל משרתי מילואים פעילים זכאים להטבות אלו, בהתאם למשרד ממשלתי: 1

תעודת משרת מילואים פעיל (זכות)

הטבות אלו נועדו לטובת מן הערכה והוקרה לשירותו של מילואימניק ולמשפחתו.

23
הטבות משרת מילואים פעיל: כל ההטבות שמגיעות לחיילי מילואים מהמדינה
המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב
הנחה לחיילי מילואים באגרת רישוי רכב שנתית (טסט) (זכות)
משרת מילואים פעיל הוא חייל מילואים שיש בידו תעודת "משרת מילואים פעיל"
תעודת משרת מילואים פעיל (זכות)