סנגוריה ציבורית. הסניגוריה הציבורית

כאן תוכל לקבל מידע חשוב אודות הייצוג שמעניקה הסניגוריה הציבורית לעצורים נכון הוא שיש מקרים מיוחדים בהם נעמדת הסנגוריה הציבורית על רגליה האחוריות ומפגינה להט רב: זאת בתיקים בעלי פרסום ציבורי רב
הסניגוריה הציבורית הייתה הגוף הראשון שזכה למעמד של "", והיא מצטרפת לדיון בתיקים עקרוניים כצד חיצוני המחווה את דעתו ותורם ממומחיותו הייחודית בתחום המשפט הפלילי בכלל - ושוויון בנגישות למשפט בפרט -- הם עניינם של משפטנים, שכן מיצוי זכויות אינו יכול להשאר נחלתם הבלעדית של מי שבידם היכולת לרכוש שירותים משפטיים ולממנם

קליניקה משפטית

התצהיר ייחתם בנוכחות עורך-דין שהוא עובד הסניגוריה הציבורית, וההחלטה בדבר הזכאות לייצוג תינתן על-ידי הסניגור המחוזי או סגנו.

18
הסניגוריה הציבורית
מן פרש לאחר תקופת כהונה אחת בראש הסניגוריה הציבורית, ובשנת מונתה לכהן בתפקיד עורכת הדין , אשר כיהנה כסניגורית הציבורית הארצית עד לפברואר 2012
זהירות
במקרים מעטים בהם הואשם אדם חסר אמצעים בפשע חמור, מונה לנאשם "סניגור ממונה", ולא תמיד הייתה איכות הייצוג נאותה
ייצוג על ידי סניגור ציבורי בהליך פלילי (זכות)
אך באלפי אלפי המקרים האחרים, המצב שונה לגמרי
הסניגוריה הציבורית מעניקה ייצוג משפטי בכל שלבי ההליך הפלילי, החל ממתן ייעוץ לחשודים עצורים במהלך החקירה המשטרתית, דרך ייצוגם באולמות המעצרים, לרבות במסגרת בקשות למעצר עד תום ההליכים, עובר לייצוגם בשלבי בירור האשמה והטיעון לעונש בתיקים הפליליים, ולהגשת ערעורים, בקשות רשות ערעור, בקשות לדיון נוסף ובקשות למשפט חוזר בעניינם, וכלה בייצוג אסירים בפני ועדות השחרורים, בייצוג בהליכים לפי חוק הגנה על הציבור מפני עבירות מין ובייצוג חולי נפש המאושפזים בכפייה בפני ועדות פסיכיאטריות נכון הוא כי לא כל עו"ד פרטי יעניק טיפול מסור יותר מעו"ד של הסנגוריה הציבורית, וברשימה הבאה אגלה כיצד לדעת לבחור נכון עו"ד פרטי שיעשה את עבודתו במסירות ונאמנה — אך מבחינה סטטיסטית, הייצוג מטעם הסנגוריה הציבורית טוב פחות מהייצוג בידי עו"ד פרטי, ולעיתים, בצורה מאד ניכרת
אני עצמי נתקלתי במקרים רבים בהם כאשר הוחלף העו"ד מהסנגוריה הציבורית בעו"ד פרטי, השתנתה התמונה לטובת הנאשם ברוב המקרים, לא ניתן להעניק ייצוג הולם בשכר אותו מקבלים הסנגורים הציבוריים עבור כל תיק

זהירות

בחלק מהמקרים נבדק מצבו הכלכלי של הפונה, ובמקרים אחרים הזכאות לסניגור אינה מותנית בבדיקת המצב הכלכלי על מנת לברר את זכאותך לייצוג עלייך לפנות לאחת מלשכות הסניגוריה הציבורית על-פי הכתובות המצויות באתר זה.

30
זהירות
להשגת מטרה זו יצר החוק מוסד חדש האחראי לבחירתם של עורכי-הדין ולפיקוח על עבודתם
הגשת בקשה לייצוג על ידי סניגור ציבורי בהליך פלילי (הליך)
בסניגוריה הציבורית מועסקת קבוצה מצומצמת יותר של סניגורים ציבוריים עובדי המדינה סניגורים "פנימיים" , אשר פרט לביצוע תפקידיהם בייצוג נאשמים וחשודים הם מפקחים על פעולתם של הסניגורים ה"חיצוניים" ומרכזים מקצועית תחומים מסוימים בעבודת הסניגוריה במחוז
ייצוג על ידי סניגור ציבורי בהליך פלילי (זכות)
כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד