משרד החינוך הצהרת בריאות. התאמות במוסדות חינוך ובצהרונים לתלמידים הסובלים מאלרגיה למוצרי מזון (זכות)

החל מהבוקר ג' ההורים יוכלו לחתום על הצהרת בריאות יומית גם במערכת מקוונת ולא רק על טופס ידני תיקים לגבם, מסכות על פניהם
העברת המידע מההורים למוסד החינוכי ותהליך ההיערכות הפנימי בעקבותיו יסתיימו לא יאוחר משבועיים מפתיחת שנת הלימודים במקרה ש ההורים יציינו ש ילדם סובל ממחלה חריפה

2.2

למרות מתווה משדר החינוך, כ-90% מכיתות ה'-ו ילמדו לפחות שלושה ימים בשבוע.

21
2.2
בסעיף זה מובא הנוהל המחייב כל מוסד חינוכי לקבל מההורים הצהרה על בריאות ילדם לכל שנת לימודים ובכל שכבות הגיל, בגני הילדים ובבתי הספר
משרד החינוך: הורים יוכלו לחתום על הצהרת בריאות יומית גם במערכת מקוונת
יש באפשרותם להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי יכולתו של ילדם להשתתף בפעילות שאינה שגרתית
עם הצהרת בריאות ומסכה לפנים
זה חלק ממכלול של פעולות שאנו עושים על מנת להשיב את השגרה ככל שניתן״
פרוטר מערכות מידע בע"מ תיק תלמיד 15 הערב שני עדכן משרד החינוך שתלמידים מגיל 16 או בכיתה י' ואילך, יוכלו למלא הצהרת בריאות בעצמם
ההסתגלות בגני הילדים תתקיים בקבוצות של עד 6 הורים בכל קבוצה קבועה, באופן מדורג ולפרק זמן קצוב לא ישהו יותר מ-6 הורים בו זמנית להלן רשימת תוכנות הניהול: ——— 1

משרד החינוך: הורים יוכלו לחתום על הצהרת בריאות יומית גם במערכת מקוונת

ייעוץ 1עמית ו עיבוד מידע 13.

19
התאמות במוסדות חינוך ובצהרונים לתלמידים הסובלים מאלרגיה למוצרי מזון (זכות)
הכניסה לטופס המקוון תעשה באמצעות אחת מ- 18 תוכנות הניהול של בית הספר, שאושרו זה מכבר על ידי משרד החינוך הרשימה מופיעה פה מטה
הצהרת בריאות יומית גם דיגיטלית
נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה שר החינוך רפי פרץ: "אנחנו מקלים על הבירוקרטיה של הצהרות הבריאות של התלמידים בכדי שהחזרה תהיה כמה שיותר קלה
עם הצהרת בריאות ומסכה לפנים
התחולה: כל מערכת החינוך ג