ערים תאומות. ערים תאומות

תוכנית לתמיכה כלכלית הונהגה בשנת הרעיון, שהתפתח באירופה, עבר מאז לכל העולם אם כי הוא עדיין בשיאו באירופה
היא החלה כחלק מ"הליגה הלאומית של ערים" בארצות הברית, אך החל משנת הפכה לארגון עצמאי - SCI ראשי תיבות של Sister Cities International , אזרחי ללא כוונת רווח שמטרתו לחזק את הקשר בין קהילות בארצות הברית ובשאר העולם כדי להגביר את שיתוף הפעולה הבינלאומי ברמה המוניציפלית, לפעול למען יצירת קשרים תרבותיים ופיתוח כלכלי ערים תאומות בדרך כלל אם כי לא תמיד חולקות מאפיינים דומים

ערים תאומות

שלט בעיר , המציין את עריה התאומות ובהן, ערים תאומות היא התקשרות שבמסגרתה ממקומות מרוחקים זה מזה, הן והן , מזווגות זו לזו, תוך מתן דגש על אימוץ קשרים ואנושיים אחרים.

28
ערים תאומות
ערים תאומות
בפועל, הסכמי ערים תאומות מובילים בדרך כלל ל כמו גם שיתופי פעולה תרבותיים ו
ערים תאומות
לעיתים אפילו אזורים שלמים מחליטים על ברית "תאומות", למשל מחוז ב ומחוז ב
ערים רבות, כמו גם מועצות ו, משקיעות מאמצים במציאת וטיפוח קשרים תרבותיים ואף מסחריים עם כמה שיותר ערים ומחוזות בעולם בשנת הקציב האיחוד האירופי סכום של 12 מיליון לכ-1,300 פרויקטים שכאלו
בארצות הברית המונח המילולי "ערים תאומות" - "twin cities" - בדרך כלל מקובל בשימוש שונה: הכוונה לשתי ערים סמוכות גאוגרפית היוצרות גוש אורבני וגרעין ל משותף, לדוגמה: -, -, -

ערים תאומות

.

9
ערים תאומות
ערים תאומות
ערים תאומות

ערים תאומות

.

24
ערים תאומות
ערים תאומות
ערים תאומות