ממלאת או ממלא. ממלא מקום ראש הממשלה (ישראל)

דבר זה מתבצע באמצעות קבלת החלטה מתאימה באסיפת בעלי הדירות תפקיד ממלא מקום ראש הממשלה, חל כל עוד הממשלה מכהנת ועל כן ממלא מקום ראש הממשלה מחליף את ראש הממשלה רק בהיעדרות זמנית
בנוסף, הוא היה גם חבר סיעתו של שרון, מה שאפשר לממשלה למנותו לתפקיד זה ב-14 באפריל 2006 , רק ימים אחדים לפני שהרכיב את ממשלתו שלו ב-4 במאי 2006 והפך לראש ממשלת ישראל כממלא מקומו של לוי אשכול בהיעדרו שימש בשנים 1964-1965 ו בשנים 1966-1968

ממלא מקום

שנתיים הן תקופה ארוכה לשמש בה כממלא מקום מפכ"ל ועדיין, בחרתי להמשיך ולמלא את התפקיד עד למינוי מפכ"ל קבע לארגון", כתב כהן ב איגרת לשוטרים לפני כשבועיים.

מה עושים כשועד
בדוגמת כוחות הנפש שמהם גבוהים כמו כח השכל הנמצא במוח לעומת כוח העשיה הנמוך ממנו בהימצאו בידים וברגלים וכד' … אור הסובב דומה לרצון ואור הממלא דומה לכוחות הנפש ההבדל בין אור הסובב לאור הממלא דומה גם להבדל בין הרצון לשאר כוחות הנפש
מדינה תקועה: גם החדש הוא רק ממלא מקום
ונקרא ממלא כל עלמין — הוא האור הגבולי הבא בגילוי
ממלא מקום שר
ב הוא ממלא מקום ראש הממשלה
בעקבות כך התפטרו יתר השרים ממפלגת מהממשלה שרת הבריאות , שר המדע , שר החינוך ושר הרווחה מקרים רבים שמגיעים לטיפול משרדנו, נוגעים לסכסוכים בין שכנים מטרדי רעש, נזקים שנגרמו לדירה כתוצאה משיפוץ שעשה השכן, נזילות בשל ליקויי צנרת של שכן, ועוד
אחרי 34 שנות שירות אני מסיים את תפקידי", כתב כהן בהמשך לבכירי המשטרה מילוי מקום שר בהצבעה לפי סעיף 18 ד ל, ממלא מקום השר רשאי להצביע במקומו של השר, אם ממלא המקום קיבל את רשותו של השר להצביע או הרשאה כללית לבצע זאת

מה עושים כשועד

אור זה אינו מצומצם כל כך, אולם אין הוא מתלבש בתוך העולמות להחיותם בבחינת גילוי והשפעתו על העולמות היא בבחינת "מקיף" ובהעלם בלבד.

26
מדינה תקועה: גם החדש הוא רק ממלא מקום
הפעם הראשונה שבה מונה ממלא מקום ראש הממשלה, באופן קבוע ללא קשר להיעדרות ראש הממשלה, הייתה ב-1984, כאשר מינה את לממלא מקומו, במסגרת הסכם ה"רוטציה" של ב- , שבו החליפו ביניהם פרס ושמיר את התפקידים האלו לאחר שנתיים
‪דרושים ממלא מקום
שהרי אור הסובב הוא בלתי גבולי לכן אינו יכול לחדור ולהתלבש בעולמות ובנבראים הגבוליים
ממלא מקום שר
שמרו על הארגון מכל משמר
והאור הגבולי, המאיר בהארה מועטת, מתחדש בכל יום, מחיה את העולם ומשאירו במצב הממשיך להיות בבחינת גבול ותכלית דוגמה: בסעיף 92 ל נקבע שבכל מקרה שבו נבצר מ למלא את תפקידיו, מבצע אותם באופן זמני ראו:
בדרך כלל איתור ממלא מקום נעשה כאשר נודע הצורך בו, אך במשרות מסוימות מוגדר דרך קבע ממלא מקום למשל: , והוא ממלא פונקציה זו בעת שמתעורר הצורך הנחיה זו אינה מתקיימת במקרה ובו מדובר בשר המופקד על מספר תיקים במקביל, ואשר זכאי לקול אחד בלבד בהצבעות הממשלה, בהתאם לעיקרון כי קול ההצבעה ניתן לאדם ולא למשרד

מדינה תקועה: גם החדש הוא רק ממלא מקום

רק שלשום הוועדה המייעצת למינויים בכירים בשירות הציבורי ברוב קולות את מינויו של שבתאי לתפקיד מפכ"ל המשטרה במינוי קבע.

12
ממלא מקום
בדומה לרצון המגיע לכל האברים בשווה
מה עושים כשועד
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: "אַף אִשָּׁה אַחֶרֶת מַתְקִינִין לוֹ, שֶׁמָּא תָמוּת אִשְׁתּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר 'וְכִפֶּר בַּעֲדוֹ וּבְעַד בֵּיתוֹ' , , - בֵּיתוֹ, זוֹ אִשְׁתּוֹ
ממלא מקום
מה הנימוק שלהם עכשיו לעיכוב? אבל אתם אלה שזעקתם כל החודשים 'תמנו מפכ"ל' באולפנים ובכל מקום, אחרי שנתיים שאין מפכ"ל