מי ראש ממשלה. האם אפשר להקים ממשלה גם ללא תמיכת רוב חברי הכנסת?

אם תוצאות ההצבעה מורות על תמיכה בממשלה החדשה, נשבע ראש הממשלה החדש אמונים בזו הלשון: — סעיף 13א ו 1 ל ולאחריו נשבעים במקרה של וכל השרים החדשים נורבגיה, שבדיה ודנמרק הן מהסוג השני, ואכן היו בהן לא מעט ממשלות מיעוט
ראש ממשלת רוסיה המפורסם ביותר באותן שנים היה ראש הממשלה , שהיה אחד הרפורמטורים הגדולים ביותר בתקופת נכון לשנת , ראש ממשלת בלגיה הנוכחי הוא

ראש ממשלת רוסיה

ד"ר אסף שפירא מהמכון הישראלי לדמוקרטיה הראה במאמר שישראל נמצאת באמצע, בין מדינות שבהן הקמת ממשלה מחייבת רוב מוחלט, ובין אלה שלא דורשות שום הצבעה כדי "להסמיך" ממשלה.

15
ראש ממשלת ישראל
הוא ממלא את מקומם של שרים שהתפטרו או שנבצר מהם למלא את תפקידם, הוא הקובע את העניינים שבהם תטפל הממשלה, והוא הנושא באחריות הראשית לתוצאות מדיניות הממשלה
ראש ממשלת רוסיה
ראש הממשלה בפועל על-פי חוק יסוד: הממשלה 2001 , "נפטר ראש הממשלה, נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו או הופסקה כהונתו מחמת עבירה, תקבע הממשלה שר אחר שהוא חבר הכנסת וחבר סיעתו של ראש הממשלה, לכהן כראש הממשלה בפועל עד שתיכון הממשלה החדשה" עד שנת 1992, הניסוח של חוק יסוד: הממשלה בנושא ראש הממשלה בפועל היה מעט שונה, ועסק רק בפטירה של ראש הממשלה
ראש ממשלת ישראל
לירושלים להר הבית לבית המקד השאיפה שבית המקדש יבנה בימנו אמן ירושלים היא בירת עם ישראל והעם היהודי לנצח נצחים הר הבית היה מאז ומעולם רק להיודים לאף אחד אין כל קשר להר הבית במיוחד הערבים אין לכם כל קשר גם לא לנוצרים היינו לפנכם ונהיה אחרכם עד אחרון הערבים ואחרון המוסלמים ירושלים והר הבית ישאר בידי ישראל ובבעזרת השם נבנה את בית המקדש מחדש אם תרצו או לא כל מי שלא מקבל את זה שילך לשתות את הים של עזה חופש פולחן על הבית? כיהן כראש ממשלה במשך כל כהונות הכנסת הראשונה, השלישית והרביעית, אך כנסות אלה לא השלימו את תקופת כהונתן והבחירות לכנסת הבאה הוקדמו
ראש הממשלה הפך לשולט הבלתי מעורער במדינה תחת ממשלת מיעוט נשמעת כמו פרדוקס
באותן שנים בלטו כראשי ממשלה , ובתקופת נודע כראש ממשלת ברית המועצות המשפיע ביותר ראש הממשלה חייב להיות חבר הכנסת למעט בתקופה שבה הוא ממתין להחלפתו בידי ראש ממשלה חדש , אך השרים אינם חייבים להיות חברי הכנסת

ראש ממשלת ישראל החלופי

כראש הממשלה, הוא הראשון להתמנות מבין כל השרים.

ראש ממשלה
למרות האמור לעיל, ומכיוון שראש המדינה נדרש לבחור בחבר פרלמנט שהממשלה שיקים תזכה בתמיכת הפרלמנט, הרי שלרוב יבחר ראש המדינה בראש ה הגדולה ביותר
ראשי ממשלות ישראל
בנוסף, ראש הממשלה מייצג את הקואליציה בפומבי, הן בבלגיה והן מחוץ לבלגיה
ראש ממשלת איראן
לתפקיד הייתה מקבילה בימי ובימי התפקיד המקביל בברית המועצות נקרא עד "יושב ראש מועצת הקומיסרים העממיים" ומ-1946 ואילך "יושב ראש מועצת השרים"