כותר ספרי לימוד אנגלית. קו לחינוך

Organize all of your favorite websites, videos, documents, articles and more - all in one place! Make your online life easier by keeping all your favorite websites organized in a visually-appealing, personalized environment
Save your links in tiles that you can customize with different colors, icons or images

ספרים אלקטרוניים

.

ספרנט
סביבת כותר ספרי לימוד להוראה ולמידה מדעי המחשב שרה פולק, מטח נובמבר, ppt download
ספרנט

המרכז לטכנולוגיה חינוכית

.

19
The Center for Educational Technology
קו לחינוך
ספרנט