שלושת הרגלים. דבר תורה לסוכות

בעצם אדם מוכתר לא במעלה פרטית מסוימת אלא במכלול הפרטים שלו, בשמו הבדל זה יכול להסביר גם את הפער המובנה בפרשה בדברים בין הציווי על הפסח לציווי על שבועות וסוכות
הגרעין המשותף הזה די בו כדי להוכיח שיש זיקה גלויה בין הפרשיות בשמות לאלה שבדברים, שכן החובה להיראות את פני ה' עם 'מתנה' כלשהיא מן היבול החקלאי או קרבן — שלוש פעמים בשנה — היא הגרעין העיקרי והיסודי של המצווה ושלש מתנות טובות ניתנו על ידם, ואלו הן: באר, וענן, ומן

שלוש רגלים או שלושה רגלים?

אין שמחה ללא צדקה וחסד, ואין שמחת האדם כשהוא עסוק רק בעצמו — שמחה שהתורה חפצה בה.

13
שלושת הרגלים
בחג זה יושבים בסוכות לזכר הסוכות שעשו בני ישראל בשנות נדודיהם במדבר
דבר תורה לסוכות
יש אפוא מקום לשתי דרכי ההבעה: 'שלוש רגלים' על פי הכתוב בספר שמות ו'שלושה רגלים' על פי הנוהג בלשון חז"ל בשינוי המשמעות ובשינוי המין הדקדוקי שחלו במילה
שלוש רגלים
אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך המאגר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי זכויות היוצרים השונים, המצויינים בתחתית כל פריט
עיקרון מוסרי-חברתי גדול זה עובר כחוט השני בפרקי המצוות של הספר, ופה יש לו משמעות מיוחדת משתי סיבות: שבועות וסוכות הם מועדים שבהם האדם אמור ליהנות ולשמוח בשפע שנתן לו ה' גם היא לא נזכרת בפסח
מצוות השמחה המחייבת שיתוף של הנזקקים, מנומקת זכרון עבדות מצרים ניתן דעתנו על כך שהציווי איננו מכוון לעני או לאביון דווקא — אלא מי שאין להם בית או משפחה או נחלה: גר, יתום ואלמנה

שלוש רגלים

לגבי שמו של חג הפסח יש לכאורה הבדל בין הפרשיות.

שלושה רגלים
כפי שאמרנו למעלה, נראה שספר שמות מעמיד את הבסיס, וספר דברים בונה עליו קומות נוספות
שלושת הרגלים
בשמות הוא נקרא חג המצות, ובדברים הוא נקרא פסח: "ועשית פסח"
שלוש רגלים או שלושה רגלים?
הכנתי להם דרכונים ישראליים שהם צריכים לעבור איתם בכל התחנות של הערים השונות בישראל וכך להיכנס להגרלה נושאת פרסים אין מה לעשות, באמריקה מילת המפתח היא פרסים , בנוסף הייתה עמדה של פלאפל וחטיפים ישראליים ובחלק האמנותי: הצגה שהכנתי עם ילדי בית הספר היהודי ילדים זה המפתח להצלחה , סרטון איחולים מערד, עירנו התאומה וריקודי עם ישראליים אין לתאר שישהו עוד רוקד את זה
ודוק: בשתי פרשיות הרגלים לא הועמדה הסתירה בין הרגל — חג המצות — לבין זבח הפסח הביתי כלומר — לא רק העניות מונעת שמחה, אלא גם הבדידות וההימצאות בשולי החברה
שמות כ"ג שמות ל"ד דברים ט"ז ציווי כללי הקדמה: שָׁלֹשׁ רְגָלִים תָּחֹג לִי בַּשָּׁנָה בספרות חז"ל — בעקבות הצירוף שָׁלֹשׁ רְגָלִים מספר שמות — קיבלה המילה רֶגֶל משמעות נוספת: כל אחד משלושת המועדים שהפסוק מכוון אליהם: פסח, שבועות וסוכות

שלושה רגלים

לאחר הסימון לחצו שוב על הכפתור "העתק קטע למסמך עריכה".

28
דבר תורה לסוכות
מהו אם כן "כתר שם טוב"? גם מצוות החגים, אינן נזכרות בקבצים אלה, שכן עניינם החג — כרגל, ולא אופיו המיוחד של החג
שלוש רגלים
שלוש רגלים
באר בזכות מרים, עמוד ענן בזכות אהרן, מן בזכות משה