בדיקת מצב רישיון נהיגה. כך תוכלו לבדוק כמה נקודות יש לחובתכם בגין עבירות תנועה

עמדות רשיומט הן עמדות דיגיטליות המפוזרות ברחבי הארץ מטעם רשות הרישוי, אשר דרכן ניתן להנפיק מידע על רישיון הנהיגה והרכב ובנוסף לבצע עוד פעולות הנלוות אליהם הצלחנו להטיל ספק רב ב"ראיות לכאורה"
דוגמאות לשיטת הניקוד לאחר שהבנו מהן נקודות תעבורה, נביא להלן מספר דוגמאות לשיטת הניקוד כל נהג יכול להגיע למשרדם, לבקש ולקבל תדפיס המפרט את מצב הנקודות שלו

חידוש רישיון נהיגה (הליך)

לאחר בחירת השירות על צג המסך תופיע דרישה להזנת מספר תעודת הזהות של המבקש.

14
מחיקת נקודות ברישיון על ידי בדיקת נקודות תעבורה
שימו לב: ניתן לשלם רק באמצעות כרטיס אשראי של בעל הרישיון
נהיגה בזמן פסילה
תפקידו של עורך הדין לתעבורה, למנוע מבית המשפט לתעבורה, מלהטיל עונש מאסר בפועל על מי שביצע העבירה, בפעם הראשונה, ולשכנע את בית המשפט, להסתפק בעונש של מאסר על תנאי, אולם אם העבירה תחזור על עצמה, אין ספק, שבית המשפט יטיל על הנהג עונש מאסר בפועל על מנת, ש"יראו ויראו" ומי שמזלזל בחוק ימצא את עצמו מאחורי סורג ובריח
העונשים על נהיגה בפסילה
בשביל הפעלת כלי צמ"ה מספיק רישיון דרגה 1, אך בשביל הפעלת כלי צמ"ה אופניים, דרושים רישיונות מדרגה 1, 3 ועד 13 בהתאם למשקל של הכלי כך למשל, הפעלת במשקל 15 טון מחייבת רישיון מדרגה 3
בדרך כלל לפני קבלת רישיון להפעלת כלי צמ"ה עובר המפעיל קורס המכשיר אותו להפעיל כלי צמ"ה שונים ולהתמקצע בכלי אותו הוא מעוניין להפעיל בהתאם למהירות הגבוה ולהיותו נהג חדש, הנהג היה צפוי לקבל עונש של שלילה בפועל לפחות ל-3 חודשים בהמשך היה נדרש להוציא רישיון חדש
הנהג נשלל עד תום ההליכים המשפטיים כנגדו נפסל ל-60 יום בגין שתי תאונות ברצף — הגשנו בקשה לביטול שלילה מנהלית: רישיונו הוחזר לאלתר הנהג הסיע תלמידים באוטובוס, ממוגן השוקל 19 טון

העונשים על נהיגה בפסילה

ברוב המקומות בישראל, רישיון הנהיגה הישראלי הכולל גם את תמונת בעל הרישיון מהווה אמצעי זיהוי תקף.

2
עמדות רישיומט
הנהג פנה לטיפולנו והגשנו ערער למשרד הבריאות
רישיון נהיגה (ישראל)
לאחר בדיקת מצב רישיון הנהיגה שלכם באמצעות הרשיומט הקפידו לבצע את המוטל עליכם אם קיים כזה
עורכי דין
כמו כן חסרים ברישיון סעיף 4c סמכות ממונה , שהושמט משום שבישראל קיים רק גוף רישוי נהיגה אחד - משרד התחבורה, וכן סעיף 7 חתימה , שהושמט מכיוון שבישראל רישיון נהיגה לא משמש כתעודה מזהה כמו ברוב מדינות אירופה, ובישראל החתימה נמצאת בספח תעודת הזהות