מניית גזית גלוב. מניית גזית גלוב

הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד מובהר בזאת כי לאנליסטים הממליצים עשוי להיות עניין בחברות עליהן הם ממליצים
קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר האינטרנט של "גלובס"

מניית גזית גלוב

.

19
מניית גזית גלוב
מניית גזית גלוב: עסקאות בעלי עניין
מניית גזית גלוב: עסקאות בעלי עניין

מניית גזית גלוב

.

18
מניית גזית גלוב
מניית גזית גלוב: עסקאות בעלי עניין
מניית גזית גלוב

מניית גזית גלוב

.

17
מניית גזית גלוב
מניית גזית גלוב
מניית גזית גלוב: עסקאות בעלי עניין