חרם דרבנו גרשום. חרם דרבינו גרשום

על המיעוט להיכנע לרצון "רוב טובי העיר" מסתמא המכוון על ר' יצחק המכונה זעליגמאן, מחבר סידור עבודת ישראל, ועוד
דער באשעפער האט אים געמאכט דער פירער פון די אשכנזי'שע אידנטום אנהייב תקופות הראשונים עיקרן של התקנות עסק במבנה הנישואין, בעיקר כאלה הנוגעים למעמד האישה, בהתאמה לחברה בה חיו

חרם דרבינו גרשום

שלא יתרחק אדם מאשתו יותר משמונה עשר חודשים.

20
חרם דרבינו גרשום
קושי זה מוצג כבר בתלמוד , ומוזכר בדבריו של הרב מהר"ם פדובה , בן המאה ה-16
חרם דרבנו גרשום
על רקע נתונים אלו ניתן להסביר את התקנות הללו ולראות בהן ניסיון של רבנו גרשום להילחם בתופעה זו, או לכל הפחות להקל על צערן של נשות הסוחרים שנשארו לבדן למשך תקופות ארוכות
חרם דרבינו גרשם
הוא גם טען שרבנו גרשום כלל לא חיבר פירוש לתלמוד, שהרי חכמי אשכנז וצרפת לא הביאו בשום מקום מפירושו לתלמוד כמו כן, הרגמ"ה פתח ב מוסד ללימוד התלמוד וכיסוד הלימוד קבע את המקרא, כלומר, יש לדעת ידיעה יסודית בתנ"ך לפני שניגשים לתלמוד ומשום כך עסק בלימוד
יתכן וישנם תנאים נוספים ראה נוסף על אלו, כלולות בחרם תקנות נוספות של רבנו גרשום, בהן:

חרם דרבנו גרשום

.

14
חרם דרבינו גרשם
חרם דרבנו גרשום
רבנו גרשום
פרופסור שיער שהאיסור לשאת שתי נשים כלל לא תוקן על ידי רגמ"ה, אלא ה חדרה לבתי ישראל באשכנז וצרפת בהדרגה, עד שבדור רבותיו של ה, תלו את המנהג החדש בחרם שתוקן על ידי "רבם של כל חכמי אשכנז וצרפת", דהיינו רגמ"ה