המועצה להגנת הצרכן. יצירת קשר

כן נשמעו טענות הדדיות בין המועצה לרשות גם ערן וולף, אשר כיהן זמנית כממלא-מקום המנכ"ל, התפטר מהמועצה זמן קצר לאחר מכן
בחודש מרץ 2019, עת מונה עופר מרום לתפקיד המנכ"ל, מונה אבי כהן לתפקיד יו"ר הדירקטוריון במרץ 2019 אושר באופן רשמי על ידי הוועדה לבדיקת מינויים מינויו של עופר מרום למנכ"ל בפועל

הגנת הצרכן

המועצה הישראלית לצרכנות תטפל בתלונות שיוגשו אליה רק לאחר שנעשתה פנייה בכתב מצד הצרכן לבית העסק.

27
המועצה הישראלית לצרכנות
בעבר סקרתי את , וגם, הנחיות בעניין , ולפני מספר חודשים פורסמו
למסור תלונה במועצה להגנת הצרכן
בסוף 2006 המועצה העסיקה 13 עובדים ובסוף 2014 היו למועצה 48 עובדים קבועים ובנוסף להם, מתנדבים
הגנת הצרכן
המועצה לצרכנות מחויבת לייצג את הצרכן
צרכן שמעוניין להגיש תלונה לרשות להגנת הצרכן יכול לעשות זאת דרך אתר הרשות, אולם חשוב לציין כי תפקידה של הרשות היא לפעול נגד עסקים שנמצא כי הפרו את החוק, והיא לרוב אינה עוסקת בפתרון מחלוקות פרטניות בין עסקים לצרכנים בישראל בשנים 1969—1970 המועצה הוציאה שנקרא "דע מה" ולאחר מכן "מה כדאי"
המועצה הביעה התנגדות לשיווק בעזרה הגרלות ולפרסומות בטלוויזיה מתוקף תפקידה מבצעת הרשות להגנת הצרכן חקירות כנגד עסקים שיש לגביהם מידע שעשוי להעיד על הפרה שביצעו

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן (גורם ממשל)

האם מותר לי לפנות למועצה להגנת הצרכן? בישראל ישנם כמה גופים בתחום שמטפלים בנושאים צרכניים.

11
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן (גורם ממשל)
המועצה הישראלית לצרכנות היא גוף נוסף האמון על הגנת הצרכן
הגנת הצרכן
בשנת 1982 סוכם עם שר התעשייה והמסחר שנציגי המועצה לצרכנות ישותפו בדיונים על הגנות מפני יבוא
המועצה הישראלית לצרכנות
בית משפט השלום בית משפט השלום מטפל, בין היתר, בתביעות צרכניות העולות על סך כ-34 אלף ש"ח מעשית, ניתן גם להגיש — צרכנית לבית משפט השלום בסכום הנמוך מ-34 אלף ש"ח, אך לנוכח האגרה הגבוהה יותר, וההליך המורכב יותר, זה קורה לעיתים רחוקות