עוצו עצה ותופר. אל תירא מפחד

כאשר מנהל בכיר בוחר יועץ הוא דואג להזכיר לו, חזור והזכר: אני רוצה עצה אובייקטיבית בואו נניח לשטות הקונספירטיבית כעומק ההסתבכות כן עומק ההתנתקות
ביאור המילות " עצו עצה, דברו דבר" אבל ההסבר שיתן לאחרונה ע"י השופט העליון בדימוס מצא זעזעה אותי במיוחד

אל תירא מפחד

זה כנראה איננו העידן המשיח, אם כן.

14
ניב שפה
בתחילה תיראינה ההתנחלויות הלא חוקיות מוזרות ותעוררנה ויכוח, אבל משהו בנשמה היהודית יגיב אינסטינקטיבית על הגירויים המיסטיים הללו, כשם שהגיב על נוכחותם הפתאומית של המקומות הקדושים אחרי 67
מילים לשיר: בני פרידמן
״עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל״ ישעיה ח׳, י׳
אל תירא מפחד
הילד הראשון אמר לו ״אל תירא מפחד פתאום ומשואת רשעים כי תבוא״
ובאמת לאחר שהוא כינס את כל היהודים לצום ולעשות תשובה, התבטלה הגזירה וזכינו לימים הנפלאים והשמחים של פורים אפילו בשאלת מיהו יהודי לא ישב הרכב כה רחב של בית המשפט
הן לא הביאו שום תועלת ביטחונית שרון לא חשב שחמאס יהפוך עם ההתנתקות לאירגון לאיכות הסביבה

עוצו עצה ותופר

היא לא חשובה משום שהיא נותנת יתרון למחנה השמאל.

27
ניב שפה
הביטוי עושה שימוש באסוציאציות שהוא מעלה , תוך שימוש בזיכרון התרבותי המשותף למשתתפים בשיחה , ונעזר בהמחשה ציורית של המסר
עוצו עצה ותופר
הבחירה בנתניהו אחרי רצח רבין הייתה אות משמים
עוצו עצה ותופר
שבוע גדוש יועצים היה לנו