הרב אליעזר מלמד. אליעזר מלמד

הזמן ילמד אותנו מה המעלה והיתרון שבכל דרך בטור "רביבים" כתב כי היו רבנים שהתרעמו על שפרסם את הדעה המקילה בהבלטה והורה שאפשר לסמוך עליה
אין צורך לחשוש מ"" בעניין זה, מפני שאין מדובר על סירוב לפקודה בעת לחימה שאז יש לציית גם במצבים של חוסר הסכמה , אלא לוויכוח עקרוני בין עמדות שהתבררו היטב בזירה הציבורית לדבריו, ישנו ניגוד מובהק בין ציבור זה לבין הציבור ה, וזרם זה אינו תת-זרם לא של הציבור החרדי ולא של הישנה, מאחר שלדעתו הוא נבדל משניהם במאפיינים עיקריים

אליעזר מלמד

להגנת הרב מלמד יצאו בין היתר , הרב , הרב והרב.

15
אליעזר מלמד
מנגד, לפי הרב מלמד הזרם התורני אף אינו חלק מהציונות דתית הישנה, היות שבסיס המוטיבציה של הציבור התורני איננו רק הרצון להשתוות לציבוריות הישראלית החילונית או לקבל לגיטימציה בקרב הציבור החילוני מאפיינים אותם הוא מזהה עם הציונות־דתית הישנה , אלא המחויבות ההלכתית למצוות השירות בצבא ו בהקשר הרחב שלה, והשאיפה ליטול חלק משמעותי בקביעת סדר היום הלאומי, הפוליטי והציבורי, לרבות הנהגת המדינה, וזאת אף על פי שהמאפיינים המעשיים של זרמים אלו דומים מאוד זה לזה
אליעזר מלמד
הוא השיב כי הביע תמיכה בהפגנות כאלה שארגנו ועדי המתיישבים בצמתים, שנועדו להעסיק כוחות צבא רבים ככל האפשר, אך אמר כי מעולם לא הביע תמיכה בפגיעה של אנשים פרטיים בערבים או ברכושם
אליעזר מלמד
בעמדתו זו הוא מסתמך על מה ששמע לדבריו מ
על סדרת שכתב קיבל את 'פרס היצירה היהודית' על שם הרב מאת 'הקתדרה לתורה ולחכמה' ב למד ב, ב שלוש שנים כיתות ח,ט,י , ואחר כך ב שש שנים
בפולמוס סביב "שירת נשים בצבא", תומך הרב מלמד, בניגוד לעמדת , ביציאתם של חיילים דתיים מאירועים שבהם מופיעה זמרת, גם כאשר מדובר בטקס רשמי וממלכתי, ואף אם יקבלו פקודה מפורשת להישאר אחוזים גבוהים מפעולות ההסברה של הרב מלמד מוקדשים לחידוד ייחודיות הדרך התורנית, והוא אמר מספר פעמים שמדובר בתופעה חברתית משמעותית, שהיקפה גדול יותר מן המצטייר בתקשורת

אליעזר מלמד

מנגד הוא ממליץ לנשים שאין להן חשק מיוחד להתעמק בתורה, ללמוד ספרי הלכה מעשיים ולהעמיק ביסודות האמונה והמוסר.

6
אליעזר מלמד
לכן צריך עתה לדבר בשבחם של נערי הגבעות היקרים, שמוסרים עצמם למען יישוב הארץ והפרחת השממה" ב ב' נשאל, באתר ישיבה, האם הביע תמיכה בפגיעה בערבים במסגרת "מדיניות תג המחיר", מושג שכלל באותה תקופה פעולות מחאה מרובות מוקדים
אליעזר מלמד
החלק הראשון עוסק בענייני חינוך, משפחה, נישואין וקריירה; החלק השני בענייני מדינה וצבא; והחלק השלישי מאגד בתוכו מאמרים על גדולי ישראל ודמויות מופת
אליעזר מלמד
במאמר בנושא נמנע הרב מקביעה מפורשת שיש איסור הלכתי במניעת היריון, ומקפיד להשאיר פתח רחב להתייעצות