מועצה פרדס חנה. הוועדה המקומית לתכנון ובניה פרדס חנה

למידע נוסף ניתן לפנות בקישור המצ"ב ולהנחיות באתר האינטרנט
לפיכך כל בקשה למידע שתוגש ממועד זה ואילך מחויבת בהגשה בדרך מקוונת באמצעות מערכת רישוי זמין תהליך בקשה להיתר החל מיום 3

הוועדה המקומית לתכנון ובניה פרדס חנה

.

29
הוועדה המקומית לתכנון ובניה פרדס חנה
הוועדה המקומית לתכנון ובניה פרדס חנה
הוועדה המקומית לתכנון ובניה פרדס חנה

הוועדה המקומית לתכנון ובניה פרדס חנה

.

23
הוועדה המקומית לתכנון ובניה פרדס חנה
הוועדה המקומית לתכנון ובניה פרדס חנה
הוועדה המקומית לתכנון ובניה פרדס חנה

הוועדה המקומית לתכנון ובניה פרדס חנה

.

11
הוועדה המקומית לתכנון ובניה פרדס חנה
הוועדה המקומית לתכנון ובניה פרדס חנה
הוועדה המקומית לתכנון ובניה פרדס חנה